Κώδικας Δεοντολογίας

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών ή/και νομικών προσώπων, και ιδιαιτέρως η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών, και υπαλλήλων της Δ.ΓΚΟΤΣΗΣ - Ι ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΠΕ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία υιοθετεί Κώδικα Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εντός της εταιρείας σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

O παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί διακήρυξη αρχών και αξιών όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ισχύουσα νομοθεσία και είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη της εταιρείας, όπου και αν αυτά δραστηριοποιούνται.

Ακολουθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εντός της  Δ.ΓΚΟΤΣΗΣ - Ι ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΠΕ.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τον πλήρη κώδικα:

Κώδικας Δεοντολογίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ατόμου